Gaelic / Irish Services

With a great team of fluent Irish speakers (various dialects) and an Irish language consultant, we can provide you with a range of services:

  • Bi-lingual websites
  • Irish language voiceover
  • Video production in English/Irish with optional sub titles
  • English <-> Irish and Irish <-> English translation
  • and anything else that requires expertise in Irish.

Agus scoth foirne cainteoirí líofa Gaeilge (gach canúint) againn agus comhairleoir Gaeilge, thig linn réimse seirbhísí a thairiscint duit:

  • Suíomhanna gréasáin dátheangacha
  • Guthú Gaeilge
  • Físléiriú i mBéarla/i nGaeilge le fotheidil más gá
  • Aistriú Béarla <-> Gaeilge agus Gaeilge <-> Béarla
  • agus aon rud eile a éilíonn saineolas i nGaeilge.

I gcomhair tuilleadh sonraí gabh i dteagmháil le Shay

 

Here is one of our voice over talents at work:

link to youtube channel